Keurmerk Veilig Ondernemen – Bedrijventerreinen (KVO-B)


De Westermaat Campus is als deelgebied van het bedrijventerrein Westermaat gecertificeerd voor KVO-B. Klik hier om het certificaat te downloaden.

Een onveilige omgeving kan voor vele schade en overlast zorgen en kan hierdoor de bedrijfsvoering behoorlijk in de weg zitten. Om de veiligheid op Westermaat Campus te waarborgen is er een werkgroep opgericht die de veiligheid waarborgt. Deze werkgroep bestaat uit de gemeente, de brandweer, de politie, ondernemersverenigingen en ondernemers per deelgebied van Westermaat. Jankees Klapwijk (mobiel: 06 2864 1376 of j.klapwijk@klapwijkparkmanagement.nl), tevens parkmanager van Westermaat Campus, is vertegenwoordigd in de KVO werkgroep. 

Voordelen KVO:
 • premiereductie op uw verzekeringspolis van 10-20% 
 • geen vrijblijvende afspraken met de veiligheidspartners
 • collectieve aanpak beveiligingsmaatregelen
 • beschikken over een volledige veiligheidsanalyse Westermaat op basis van de nulmeting en de cijfers van politie, brandweer en gemeente
De werkgroep communiceert alle KVO- zaken via een periodieke nieuwsbrief, die u per email krijgt toegezonden. Verder staat er een jaarlijkse informatieavond van politie en brandweer gepland.

Tips en aandachtspunten voor een brandveilig bedrijf

Data Back-Up 
Neem maatregelen zodat in geval van brand de gevolgen minimaal zijn. Hierbij kunt u denken aan back-up computersystemen of een brandwerende datakluis. Op deze manier wordt uw bedrijfscontinuïteit gewaarborgd. 

Branddeuren
Branddeuren moeten functioneren en brandwerende scheidingen moeten intact zijn.

Containers
Gebruik afvalbakken en containers van onbrandbaar materiaal. Zorg voor de mogelijkheid om containers na werktijd af te sluiten en vast te zetten zodat deze niet verplaatsbaar zijn. Maak het onmogelijk om containers tegen het gebouw of goederen aan te zetten. Dit om brandoverslag of inbraken te voorkomen.

Voor meer tips lees de flyer.

Er is een waarschuwing afgeven door het Nationaal Cyber Security Centrum (NCSC) met betrekking tot een kwetsbaarheid in de beveiliging van smartphones en tablets voor zowel Apple als Android (Samsung e.d.). Door misbruik van deze kwetsbaarheid via wifi kan een aanvaller, mits aanwezig in hetzelfde wifi netwerk, volledige toegang tot het apparaat verkrijgen. Apparaten zonder de laatste beveiligingsupdates zijn kwetsbaar.
 
Beveiligingsupdates zijn beschikbaar voor door fabrikanten ondersteunde apparaten op basis van iOS en Android. Het NCSC adviseert organisaties direct de updates te installeren en te inventariseren of zij apparaten in beheer hebben waar geen patches voor beschikbaar zijn. Het dwingend advies is dan ook om direct de beveiligingsupdates te installeren op je smartphone en tablet. Gelukkig is dat redelijk simpel om uit te voeren: Kijk op onderstaande link voor de handleiding:
 
https://veiliginternetten.nl/themes/mobiel/situatie/basisbeveiliging-mobiel/ik-wil-mijn-tablet-smartphone-updaten/

 
Feiten:

 • Onderzoekers van Exodus Intel hebben een kwetsbaarheid gevonden in Broadcom wifichips en deze 'Broadpwn' genoemd.
 • Kwetsbare Broadcom-wifichips worden gebruikt in veel smartphones en tablets.
 • De onderzoekers hebben de beschreven kwetsbaarheid uitgebreid beschreven en een exploit ontwikkeld die zich als worm kan verspreiden.
 • Apparaten met de kwetsbare chip kunnen besmet worden als wifi ingeschakeld is. Het is onduidelijk of het uitschakelen van wifi besmetting tegen gaat.
 • Via de kwetsbaarheid kan volledige toegang verkregen worden tot de wifichip en vervolgens tot het apparaat waar deze chip in zit.
 • Dit is de tweede keer dat een dergelijke kwetsbaarheid in wifichips bekend wordt.

 
Duiding:

 • Het wegnemen van de kwetsbaarheid is alleen mogelijk door het installeren van een beveiligingsupdate.
 • Beveiligingsupdates zijn alleen beschikbaar als de fabrikant van het apparaat deze ontwikkelt en beschikbaar stelt.
 • Apparaten waarvoor geen updates en patches verschijnen, zullen kwetsbaar blijven.
 • Het is aannemelijk dat in de toekomst vaker kwetsbaarheden in dergelijke chips in apparaten gevonden en ook misbruikt worden.


MKB


Speciaal aanbod Cyber Risico Scan t in
Geachte heer, mevrouw,

Wist u dat 60% van het mkb wel eens slachtoffer is geweest van cybercriminaliteit? Veel ondernemers zijn zich hier niet bewust van. Inzicht in de kwetsbaarheden oplossingen om je goed te beveiligen kunnen een hoop ellende en geld besparen. Namens MKB-Nederland en het Keurmerk Veilig Ondernemen Bedrijventerreinen (KVO-B) bieden we u daarom 25 gratis Cyber Risico Scans aan om onder uw leden weg te geven. Een cadeau voor u en voor uw leden!

Op basis van een aantal gegevens wordt de website (en evt. het bedrijfsnetwerk) gescand op kwetsbaarheden. Daaruit volgt een rapport met kwetsbaarheden van hun digitale omgeving en met oplossingen dit te verbeteren. Hierbij geldt: op=op!

Onderstaande mail kunt u één-op-een doorzetten richting uw leden. Zijn uw leden collectieven? We hebben per terrein 25 scans gereserveerd voor ondernemers. Om het gemakkelijk te maken vindt u de mail ook hier.

Meer informatie:
Projectleider Veilig Zakelijk Internetten: Coen van den Berg, berg@vnoncw-mkb.nl

Projectleider KVO-B: Onno Keuker, keuker@vnoncw-mkb.nl
 

 
Stuur onderstaande mail door naar uw leden:
 
 

 
Wist je dat 60% van het mkb slachtoffer is geweest van cybercriminaliteit? Is jouw digitale omgeving wel voldoende beschermd? Om het veiligheidsniveau van jouw website en netwerk te toetsen bieden wij een eenvoudige scan aan! Hiermee kun je mogelijke kwetsbaarheden boven water halen en je in de toekomst met behulp van praktische tips beter wapenen tegen cybercriminaliteit.

Er zijn nog maar 25 scans beschikbaar! Wil jij GRATIS op de hoogte gesteld worden van het beveiligingsniveau van jouw website? Laat dan de Cyber Risico Scan t.w.v. €300,- nu uitvoeren! De scan wordt je tijdelijk kosteloos aangeboden door MKB-Nederland en VNO-NCW, gesteund door het ministerie van Economische Zaken en het ministerie van Veiligheid en Justitie.

Claim je scan!
 
 
t in
MKB-Nederland   |   Bezuidenhoutseweg 12   |   Postbus 93002   |   2509 AA DEN HAAG
+31 (0)70 349 09 09   |   www.mkb.nl
 
U kunt u zich hier afmelden voor deze nieuwsbrief   |   Ook reacties zijn welkom   |   Disclaimer