Beeldkwaliteit

Westermaat Campus biedt ruimte aan vernieuwende bedrijvigheid. Daarmee wordt bedoeld kennisintensieve of initiërende industrie, toeleverende groothandel en aanverwante zakelijke dienstverlening.

In het bestemmingsplan staan de voorschriften omtrent de bebouwing.
Het beeldkwaliteitplan voor Westermaat Campus zorgt voor de juiste uitstraling van het gebied.

Folder

Klik hier om de brochure van Westermaatcampus in PDF-formaat te downloaden. (3.0 Mb)